Growers Choice®

Các nhà lai tạo tại Growers Choice ở Hà Lan bắt đầu phát triển từ năm 1996. Vào thời điểm này, họ vẫn đang thử nghiệm và học hỏi những kiến thức cơ bản của việc tạo ra các dòng giống. Khi thu thập được kiến thức và kinh nghiệm, họ bắt đầu làm việc với một số công ty hạt giống lớn.
Vào năm 2011, các nhà lai tạo bắt đầu cung cấp các chủng cần sa của riêng họ dưới thương hiệu Growers Choice. Họ đã mở rộng đội ngũ nhân viên của mình, và hiện là một trong những công ty hạt giống phát triển nhanh nhất ở Châu Âu.
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Weddingcake x Frosty Gelato DOUBLE XL - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
910.000₫
25
3.900.000₫
50
5.200.000₫
100
9.100.000₫
Watermelon Weddingcake DOUBLE XL - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
910.000₫
25
3.900.000₫
50
5.200.000₫
100
9.100.000₫
Watermelon Punch - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
3.120.000₫
50
4.680.000₫
100
7.800.000₫
Tropicana Weddingcake - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
3.120.000₫
50
4.680.000₫
100
7.800.000₫
Tropical Cookies DOUBLE XL - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
910.000₫
25
3.900.000₫
50
5.200.000₫
100
9.100.000₫
Red Banana Berry DOUBLE XL - Automatic
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
590.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Red Jack - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
370.000₫
5
520.000₫
25
1.950.000₫
50
2.600.000₫
100
5.200.000₫
Rainbow Candy - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
25
2.210.000₫
50
3.120.000₫
100
6.500.000₫
Purple Sunset - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
2.210.000₫
50
3.120.000₫
100
5.200.000₫
Monsterbud - Automatic
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
25
2.210.000₫
50
3.120.000₫
100
6.500.000₫
Monkey Glue - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
3.120.000₫
50
4.680.000₫
100
7.800.000₫
Grapefruit x Bubblegum - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
370.000₫
5
650.000₫
25
2.210.000₫
50
3.120.000₫
100
6.500.000₫
Gorilla Cookies - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
3.120.000₫
50
4.680.000₫
100
7.800.000₫
Frosty Gelato - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
460.000₫
5
650.000₫
25
2.210.000₫
50
3.120.000₫
100
6.500.000₫
Forbidden Runtz DOUBLE XL - Automatic
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
590.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Charlotte's Dream CBD - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
3.120.000₫
50
4.680.000₫
100
7.800.000₫
Bruce Banner III - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
3.120.000₫
50
4.680.000₫
100
7.800.000₫
Brain Damage - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
25
2.210.000₫
50
3.120.000₫
100
5.200.000₫
Blue Forest Berry - Automatic
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
25
2.210.000₫
50
3.120.000₫
100
5.200.000₫
Blue Dream Sherbet - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Blue Diesel - Automatic
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
25
2.210.000₫
50
3.120.000₫
100
5.200.000₫
Banana Sherbet DOUBLE XL - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
910.000₫
25
3.900.000₫
50
5.200.000₫
100
9.100.000₫
Amnesia (The Real) - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Wifi Punch - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
25
3.250.000₫
50
5.200.000₫
100
9.100.000₫
White Fire Gelato - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
3.120.000₫
50
4.680.000₫
100
7.800.000₫
Weddingcake x Frosty Gelato - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
720.000₫
5
1.040.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Watermelon Punch - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
25
3.120.000₫
50
4.680.000₫
100
7.800.000₫
Ultra Violet GMO - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Watermelon Weddingcake - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
25
3.120.000₫
50
4.680.000₫
100
7.800.000₫
Tropical Cookies - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Tangie Punch - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
910.000₫
25
3.250.000₫
50
5.200.000₫
100
9.100.000₫
Tangerine Sherbet - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
910.000₫
25
3.250.000₫
50
5.200.000₫
100
9.100.000₫
Sour Zkittlez - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
720.000₫
5
1.040.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Silver Grape Sherbet - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
720.000₫
5
1.040.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
San Fernando Valley X Purps - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
720.000₫
5
1.040.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Red Banana Berry - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
590.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Rainbow Runtz - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
910.000₫
25
3.250.000₫
50
5.200.000₫
100
9.100.000₫
Rainbow Candy - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
590.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Purple Sunset - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
910.000₫
25
3.250.000₫
50
5.200.000₫
100
9.100.000₫
Purple Dosi Punch - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Pink Magic FAST VERSION - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
590.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Octane Fire O.G - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
910.000₫
25
3.250.000₫
50
5.200.000₫
100
9.100.000₫
Naranja Biscotti FAST VERSION - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
590.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Monsterbud - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
25
2.210.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Monkey Glue - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
M.A.F Mighty AMstel FreezelAnd - Feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
520.000₫
25
2.080.000₫
50
3.120.000₫
100
5.200.000₫
K.O. Kush - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
25
2.210.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Gorilla Cookies - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
590.000₫
5
780.000₫
25
3.250.000₫
50
5.200.000₫
100
7.800.000₫
Frosty Gelato - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Forbidden Runtz - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
590.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Chocolate Sherbet - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
910.000₫
25
3.250.000₫
50
5.200.000₫
100
9.100.000₫
Charlotte's Dream CBD - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Bubblegum x Fat Hog - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
25
1.950.000₫
50
3.250.000₫
100
5.200.000₫
Brain Damage - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Blue Forest Berry - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Blue Dream Sherbet - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
25
2.600.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Banana Sherbet - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
460.000₫
5
650.000₫
25
2.210.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Banana Glue - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
460.000₫
5
650.000₫
25
2.210.000₫
50
3.900.000₫
100
6.500.000₫
Amnesia (The Real) - Feminized
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
520.000₫
5
910.000₫
25
3.120.000₫
50
4.680.000₫
100
7.800.000₫