Ministry of Cannabis®

Ministry of Cannabis là một ngân hàng hạt giống đến từ Tây Ban Nha hơn 15 năm tuối, được điều hành bởi một nhóm các nhà lai tạo dày dặn kinh nghiệm và tận tâm. Cung cấp hạt giống chất lượng cao và làm hài lòng hơn một triệu khách hàng trên toàn cầu. 

Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Zensation - Feminized
chỉ từ 500.000₫
2
500.000₫
5
990.000₫
10
1.770.000₫
25
3.980.000₫
Carnival - Feminized
chỉ từ 460.000₫
2
460.000₫
5
910.000₫
10
1.640.000₫
25
3.700.000₫
White Widow - Automatic
chỉ từ 330.000₫
2
330.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
25
2.630.000₫
Ultra White Amnesia - Feminized
chỉ từ 460.000₫
2
460.000₫
5
910.000₫
10
1.640.000₫
25
3.700.000₫
White Widow - Feminized
chỉ từ 330.000₫
2
330.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
25
2.630.000₫
Northern Lights MOC - Feminized
chỉ từ 330.000₫
2
330.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
25
2.630.000₫
Mars Mellow - Feminized
chỉ từ 600.000₫
2
600.000₫
5
1.200.000₫
10
2.160.000₫
25
4.840.000₫
Mandarin Haze - Feminized
chỉ từ 520.000₫
2
520.000₫
5
1.040.000₫
10
1.880.000₫
25
4.220.000₫
Mandarin Gelato - Feminized
chỉ từ 600.000₫
2
600.000₫
5
1.200.000₫
10
2.160.000₫
25
4.840.000₫
Mamacita's Cookies - Feminized
chỉ từ 580.000₫
2
580.000₫
5
1.150.000₫
10
2.080.000₫
25
4.680.000₫
God's Glue - Feminized
chỉ từ 580.000₫
2
580.000₫
5
1.150.000₫
10
2.080.000₫
25
4.680.000₫
CBD Star - Feminized
chỉ từ 460.000₫
2
460.000₫
5
910.000₫
10
1.640.000₫
25
3.700.000₫
Cannabis Light - Feminized
chỉ từ 550.000₫
2
550.000₫
5
1.100.000₫
10
1.980.000₫
25
4.450.000₫
Big Bud XXL - Feminized
chỉ từ 390.000₫
2
390.000₫
5
780.000₫
10
1.410.000₫
25
3.160.000₫
Autopilot XXL - Feminized
chỉ từ 460.000₫
2
460.000₫
5
910.000₫
10
1.640.000₫
25
3.700.000₫
Sweet Donkey - Automatic
chỉ từ 550.000₫
2
550.000₫
5
1.100.000₫
10
1.980.000₫
25
4.450.000₫
Northern Lights - Automatic
chỉ từ 330.000₫
2
330.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
25
2.630.000₫
Mandarin Haze - Automatic
chỉ từ 520.000₫
2
520.000₫
5
1.040.000₫
10
1.880.000₫
25
4.220.000₫
God's Glue - Automatic
chỉ từ 550.000₫
2
550.000₫
5
1.100.000₫
10
1.980.000₫
25
4.450.000₫
Cheese NL - Automatic
chỉ từ 390.000₫
2
390.000₫
5
780.000₫
10
1.410.000₫
25
3.160.000₫
CBD Star - Automatic
chỉ từ 520.000₫
2
520.000₫
5
1.040.000₫
10
1.880.000₫
25
4.220.000₫
Cannabis Light - Automatic
chỉ từ 500.000₫
2
500.000₫
5
990.000₫
10
1.770.000₫
25
3.980.000₫
Blueberry Domina - Automatic
chỉ từ 430.000₫
2
430.000₫
5
860.000₫
10
1.550.000₫
25
3.490.000₫
Blue Amnesia - Automatic
chỉ từ 500.000₫
2
500.000₫
5
990.000₫
10
1.770.000₫
25
3.980.000₫