Pyramid Seeds®

Ngân hàng hạt giống cần sa nổi tiếng thế giới được biết tới là những chuyên gia trong ngành. Có trụ sở tại Barcelona, Tây Ban Nha, Pyramid Seeds cung cấp chất lượng di truyền cao với các giống độc đáo, riêng biệt và nổi bật trên thị trường.

Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Watermelon Zkittlez USA - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
Tahoe Cure USA - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
Sunset Sherbet USA - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
Romulan USA - Feminized
chỉ từ 470.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
Purple Urkle USA - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
Gorila USA - Feminized
chỉ từ 470.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
Double OG Haze USA - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
Do-Si-Dos USA - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
Cookies USA - Feminized
chỉ từ 470.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
Black Cherry Punch USA - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
White Widow CBD - Automatic
chỉ từ 470.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
Northern Lights CBD - Automatic
chỉ từ 470.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
New York City CBD - Automatic
chỉ từ 470.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
White Widow CBD - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
Shark CBD - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
Northern Lights CBD - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
Galaxy CBD - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
Anesthesia CBD - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
White Widow - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Wembley - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Tutankhamon - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Super OG Kush - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Super Hash - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Shark - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Ramses - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Olympia - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Purple - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
New York City - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Northern Lights - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Nefertiti - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Lennon - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Kryptonite - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Galaxy - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Fresh Candy - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Blue Pyramid - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Anubis - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Anesthesia - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Amnesia Gold - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
American Pie - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Alpujarreña - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Wembley - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
50
7.800.000₫
100
12.480.000₫
White Widow - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Tutankhamon - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Super OG Kush - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Super Hash - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Shark - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Ramses - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
50
7.800.000₫
100
12.480.000₫
Olympia - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Purple - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Northern Lights - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
50
7.800.000₫
100
12.480.000₫
New York City - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
50
7.800.000₫
100
12.480.000₫
Nefertiti - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
50
7.800.000₫
100
12.480.000₫
Lennon - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
550.000₫
5
910.000₫
50
7.800.000₫
100
12.480.000₫
Kukulkán - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Kryptonite - Feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Galaxy - Feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
50
5.200.000₫
100
8.320.000₫
Fresh Candy - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Blue Pyramid - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Anubis - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Anesthesia - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Amnesia Gold - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
American Pie - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫
Alpujarreña - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
470.000₫
5
780.000₫
50
6.500.000₫
100
10.400.000₫