Royal Queen Seeds® BULK

Ngân hàng hạt giống được thành lập vào năm 2007 có 2 cửa hàng tại Amsterdam và Haarlemmerstraat, Hà Lan và 1 cửa hàng tại Barcelona, Tây Ban Nha sở hữu một số chủng cần sa tốt nhất của châu Âu. Hiện nay, RQS hoạt động tại 17 quốc gia ở châu Âu và cung cấp hơn 90 chủng loại chất lượng cao.

There are no products in this view.