Spliff Seeds®

Spliff Seeds được thành lập vào năm 1995 với mục đích nhân giống và cung cấp hạt giống chất lượng cao cho những người đam mê sưu tập.
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Dutch - Automatic
chỉ từ 440.000₫
3
440.000₫
5
650.000₫
White Widow - Feminized
chỉ từ 650.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
Super Skunk - Regular - 5 Seeds

460.000₫
White Widow - Regular - 5 Seeds

460.000₫
Royal Thai - Regular - 5 Seeds

260.000₫
Power Plant - Regular - 5 Seeds

460.000₫
Master Kush - Regular - 5 Seeds

260.000₫
Jack F1 - Regular - 5 Seeds

460.000₫
Haze no. 1 - Regular - 5 Seeds

260.000₫
Bubblegun - Regular - 5 Seeds

460.000₫
Blue Berry - Regular - 5 Seeds

460.000₫
AK - Regular - 5 Seeds

460.000₫
Afghan - Regular - 5 Seeds

260.000₫
Zkittelz - Automatic
chỉ từ 500.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫
White Widow - Automatic
chỉ từ 500.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫
Spliff Cheese - Automatic
chỉ từ 500.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫
Mega Power Plant - Automatic
chỉ từ 500.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫
Lemon Cream Kush - Automatic
chỉ từ 500.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫
Girl Scout Cookies - Automatic
chỉ từ 500.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫
Dutch Blue - Automatic
chỉ từ 440.000₫
3
440.000₫
5
650.000₫
Amnesiac - Automatic
chỉ từ 500.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫
AK - Automatic
chỉ từ 500.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫
Zkittelz - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Sweet ´n Sour - Feminized
chỉ từ 650.000₫
3
650.000₫
5
950.000₫
Super Skunk - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Spliff´s Strawberry - Feminized
chỉ từ 650.000₫
3
650.000₫
5
950.000₫
Spliff Cheese - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Snow White - Feminized
chỉ từ 647.400₫
3
647.400₫
5
949.000₫
Purple Berry Kush - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
780.000₫
Power Plant - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Moon Walker Kush - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Mega Power Plant - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Lemon Cream Kush - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Jack F1 - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Gold Rush Outdoor - Feminized
chỉ từ 650.000₫
3
650.000₫
5
950.000₫
Gold Bar Kush - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Girl Scout Cookies - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Fast Bud Outdoor - Feminized
chỉ từ 650.000₫
3
650.000₫
5
950.000₫
Crystal White - Feminized
chỉ từ 550.000₫
3
550.000₫
5
780.000₫
CBD Spliff Berry - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
CBD Medi Kush - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Bubblegun - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Blue Medi Kush - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Blue Berry - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Amnesiac - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
AK - Feminized
chỉ từ 590.000₫
3
590.000₫
5
850.000₫
Afghani Gold - Feminized
chỉ từ 500.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫