Tiger-One BULK (Seedsman®)

Tiger-One BULK (Seedsman®) cung cấp các loại hạt giống cần sa trong phân khúc tầm trung, giá cả phải chăng và chất lượng ổn định. 
Bảng giá bán buôn Tiger-One BULK (Seedsman®) và thông tin liên quan 

Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Purple Punch (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
White Widow (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Runtz (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Jack Herer (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Grandaddy Purple (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Gorilla Glue #4 x Girl Scout Cookies (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Gorilla Glue #4 (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Gelato (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
C99 x Blueberry (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Blue Dream (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Zkittlez (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Strawberry Banana (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Sherbet (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Purple Punch (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Platinum OG (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Gorilla Glue (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Girl Scout Cookies (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Gorilla Glue x Girl Scout Cookies (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Do-Si-Dos (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Bruce Banner (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Amnesia (100 seeds) - Fast feminized

6.500.000₫
Wedding Cake x Gelato (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Tangie (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Lemon Skunk (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Lemon Kush (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Great White Shark (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Critical Jack (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Zkittlez x Gelato (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Strawberry Haze (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Purple Kush (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Orange Sherbet (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Gorilla x Zkittlez (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Do-Si-Dos (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Blue Kush (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Blue Girl Scout Cookies (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Blue Cheese (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Runtz (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Gorilla Cookies (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
Critical x Gorilla (100 seeds) - Automatic feminized

6.500.000₫
White Widow (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Sweet Tooth (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Trainwreck (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Sour Diesel (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Purple Haze (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Original Skunk #1 (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Northern Lights (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Moby Dick (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Mazar (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Magnum (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Jack Herer (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Hindu Kush (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Green Crack (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Gorilla Glue (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Girl Scout Cookies (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Diesel (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Critical (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Cream Caramel (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Cheese (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Blueberry (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Big Bud (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Amnesia (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
AK (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
Lemon Skunk (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
OG Kush (100 seeds) - Automatic feminized

4.900.000₫
White Widow x Critical (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Wedding Cake (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Purple Punch (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Original Skunk #1 (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Moby Dick (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Gorilla Glue #4 (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Gelato (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
G13 (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Diesel (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Critical Kush (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Cream Caramel (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Citrus Super Haze (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Bruce Banner (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Blue Cheese (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
AK (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Zkittlez x Gelato (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Zkittlez (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
White Widow x Critical+ (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
White Widow x Black Domina (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Wedding Cake x Gelato (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Trainwreck (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Tijuana Haze (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Tijuana (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Tangie (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Tahoe (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Super Skunk (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Super Silver Haze (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Super Lemon Haze (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Sour Diesel x Nicole (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Sour Diesel Soma x Nicole (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Somango x Critical (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Somango x AK 47 (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Somango (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Skywalker (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Skunk #1 (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫
Shiskaberry (100 seeds) - Feminized

4.900.000₫