Điều kiện mua hàng

Đại lý cần đặt mức tối thiểu là 500 hạt mỗi giống, ví dụ bạn có thể đặt một đơn hàng bao gồm 10 gói 50 hạt OG Kush (tổng 500 hạt) hoặc 5 gói 100 hạt Super Silver Haze (tổng 500 hạt). Nhưng bạn không thể đặt 9 gói 50 hạt OG Kush (tổng 450 hạt) hoặc 4 gói 100 hạt Super Lemon Haze (tổng 400 hạt).

Chính sách về giá

Đối với các gói Bulk 50 hạt

Bạn sẽ nhận được giảm giá 25% từ giá bán lẻ chính thức khi mua 10 gói 50 hạt (tổng cộng 500 hạt), và tiếp tục nhận được giảm giá tới 40% khi mua 40 gói 50 hạt (tổng cộng 2000 hạt).

Đối với các gói Bulk 100 hạt

Bạn sẽ nhận được giảm giá 25% từ giá bán lẻ chính thức khi mua 10 gói 100 hạt (tổng cộng 1000 hạt), và tiếp tục nhận được giảm giá tới 40% khi mua 25 gói 100 hạt (tổng cộng 5000 hạt).

Đối với các gói Bulk 200, 300, 400, 500 hạt

Bạn sẽ nhận được giảm giá 25% từ giá bán lẻ chính thức khi mua 5 gói, và tiếp tục nhận được giảm giá tới 40% khi mua 20 gói.

Đối với các gói Bulk 600, 700, 800, 1000, 2000 hạt

Bạn sẽ nhận được giảm giá 25% từ giá bán lẻ chính thức khi mua 5 gói, và tiếp tục nhận được giảm giá tới 30% khi mua 10 gói.

Bảng giá bán buôn gói BULK của Alice Seeds Basic

Số lượng
hạt
Đóng gói Giảm giá từ giá bán
lẻ dành cho Đại lý
Giá bán
lẻ chính
thức (VNĐ)
Giá bán lẻ (VNĐ)
mỗi hạt
50 1 10 packs / 25% = 1.875M
20 packs / 30% =1.75M
30 packs / 35% = 1.625M
40 packs / 40% = 1.5M
2,500,000 ₫ 50,000 ₫
100 1 10 packs / 25% = 3.675M
15 packs / 30% =3.43M
20 packs / 35% = 3.185M
25 packs / 40% = 2.94M
4,900,000 ₫ 49,000 ₫
200 1 5 packs / 25% = 7.2M
10 packs / 30% =6.72M
15 packs / 35% = 6.24M
20 packs / 40% = 5.76M
9,600,000 ₫ 48,000 ₫
300 1 5 packs / 25% = 10.575M
10 packs / 30% = 9.87M
15 packs / 35% = 9.165M
20 packs / 40% = 8.46M
14,100,000 ₫ 47,000 ₫
400 1 5 packs / 25% = 13.8M
10 packs / 30% = 12.88M
15 packs / 35% = 11.96M
20 packs / 40% = 11.04M
18,400,000 ₫ 46,000 ₫
500 1 5 packs / 25% = 16.875M
10 packs / 30% = 15.75M
15 packs / 35% = 14.625M
20 packs / 40% = 13.5M
22,500,000 ₫ 45,000 ₫
600 1 5 packs / 25% = 19.8M
10 packs / 30% = 18.48M
26,400,000 ₫ 44,000 ₫
700 1 5 packs / 25% = 22.575M
10 packs / 30% = 21.07M
30,100,000 ₫ 43,000 ₫
800 1 5 packs / 25% = 25.2M
10 packs / 30% = 23.52M
33,600,000 ₫ 42,000 ₫
1000 1 5 packs / 25% = 26.25M
10 packs / 30% = 24.5M
35,000,000 ₫ 35,000 ₫
2000 1 5 packs / 25% = 48.75M
10 packs / 30% = 45.5M
65,000,000 ₫ 32,500 ₫

 

Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ở đây.

Đăng ký nhận ưu đãi

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi mới nhất từ chúng tôi