Điều kiện mua hàng

Đại lý cần đặt mức tối thiểu là 5 triệu VNĐ đối với những giống có sẵn trên website. 

Đối với các giống có trong danh sách nhưng chưa có sẵn trên website, Đại lý cần đặt mức tối thiểu là 500 hạt mỗi giống, chúng tôi sẽ đóng gói theo yêu cầu của Đại lý.

CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ

Đối với các pack lẻ: 1, 3, 5, 10, 15, 25 hạt

Nếu bạn đầu tư 5 triệu VNĐ, bạn sẽ được giảm giá 35% từ giá bán lẻ chính thức của hãng, và tiếp tục giảm giá 40%, 45%, 50%, 60% nếu bạn đầu tư số tiền lớn hơn. Cụ thể như sau:

  • 5M - 35%
  • 10M - 40%
  • 15M - 45%
  • 25M - 50%
  • 35M - 55%
  • 45M - 60% 

Bảng giá bán buôn gói lẻ của  Alice Seeds Basic Pack

Số lượng
hạt
Đóng gói Giảm giá từ giá bán
lẻ dành cho Đại lý

Giá bán
lẻ chính
thức (VNĐ)
Giá (VNĐ)
mỗi hạt
1 1 35% = 65K
40% = 60K
45% = 55K
50% = 50K
60% = 40K
100,000 ₫ 100,000 ₫
3 1 35% = 185K
40% = 171K
45% = 157K
50% = 142K
60% = 114K
285,000 ₫ 95,000 ₫
5 1 35% = 292K
40% = 270K
45% = 247K
50% = 225K
60% = 180K
450,000 ₫ 90,000 ₫
10 1 35% = 552K
40% = 510K
45% = 467K
50% = 425K
60% = 340K
850,000 ₫ 85,000 ₫
15 1 35% = 780K
40% = 720K
45% = 660K
50% = 600K
60% = 480K
1,200,000 ₫ 80,000 ₫
25 1 35% = 1219K
40% = 1125K
45% = 1031K
50% = 937K
60% = 750K
1,875,000 ₫ 75,000 ₫

 

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ở đây.

Đăng ký nhận ưu đãi

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi mới nhất từ chúng tôi