ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG
Đại lý cần đặt mức tối thiểu là 500 hạt mỗi giống, ví dụ bạn có thể đặt một đơn hàng bao gồm 10 gói 50 hạt OG Kush (tổng 500 hạt) hoặc 5 gói 100 hạt Super Silver Haze (tổng 500 hạt). Nhưng bạn không thể đặt 9 gói 50 hạt OG Kush (tổng 450 hạt) hoặc 4 gói 100 hạt Super Lemon Haze (tổng 400 hạt).
CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ
Đối với các gói Bulk 50 hạt
Bạn sẽ nhận được giảm giá 25% từ giá bán lẻ chính thức khi mua 10 gói 50 hạt (tổng cộng 500 hạt), và tiếp tục nhận được giảm giá tới 40% khi mua 40 gói 50 hạt (tổng cộng 2000 hạt).
Đối với các gói Bulk 100 hạt
Bạn sẽ nhận được giảm giá 25% từ giá bán lẻ chính thức khi mua 10 gói 100 hạt (tổng cộng 1000 hạt), và tiếp tục nhận được giảm giá tới 40% khi mua 25 gói 100 hạt (tổng cộng 5000 hạt).
Đối với các gói Bulk 200, 300, 400, 500 hạt
Bạn sẽ nhận được giảm giá 25% từ giá bán lẻ chính thức khi mua 5 gói, và tiếp tục nhận được giảm giá tới 40% khi mua 20 gói.
Đối với các gói Bulk 600, 700, 800, 1000, 2000 hạt
Bạn sẽ nhận được giảm giá 25% từ giá bán lẻ chính thức khi mua 5 gói, và tiếp tục nhận được giảm giá tới 30% khi mua 10 gói.
Bảng giá bán buôn gói BULK của Alice Seeds Premium
Feminized & Automatic
Số lượng
hạt
Đóng gói Giảm giá từ giá bán
lẻ dành cho Đại lý
Giá bán
lẻ chính
thức (VNĐ)
Giá bán lẻ (VNĐ)
mỗi hạt
50 1 10 packs / 25% = 2,25M
20 packs / 30% = 2,1M
30 packs / 35% = 1,95M
40 packs / 40% = 1,8M
3,000,000 ₫ 65,000 ₫
100 1 10 packs / 25% = 4,8M
15 packs / 30% = 4,48M
20 packs / 35% = 4,16M
25 packs / 40% = 3,84M
6,400,000 ₫ 64,000 ₫
200 1 10 packs / 25% = 9,45M
15 packs / 30% = 8,82M
20 packs / 35% = 8,19M
25 packs / 40% = 7,56M
12,600,000 ₫ 63,000 ₫
300 1 10 packs / 25% = 13,95M
15 packs / 30% = 13,02M
20 packs / 35% = 12,09M
25 packs / 40% = 11,16M
18,600,000 ₫ 62,000 ₫
400 1 10 packs / 25% = 18,3M
15 packs / 30% = 17,08M
20 packs / 35% = 15,86M
25 packs / 40% = 14,64M
24,400,000 ₫ 61,000 ₫
500 1 10 packs / 25% = 22,5M
15 packs / 30% = 21M
20 packs / 35% = 19,5M
25 packs / 40% = 18M
30,000,000 ₫ 60,000 ₫
600 1 5 packs / 25% = 26,55M
10 packs / 30% = 24,78M
35,400,000 ₫ 59,000 ₫
700 1 5 packs / 25% = 30,45M
10 packs / 30% = 28,42M
40,600,000 ₫ 58,000 ₫
800 1 5 packs / 25% = 34,2M
10 packs / 30% = 31,92M
45,600,000 ₫ 57,000 ₫
1000 1 5 packs / 25% = 37,5M
10 packs / 30% = 35M
50,000,000 ₫ 50,000 ₫
2000 1 5 packs / 25% = 71,25M
10 packs / 30% = 66,5M
95,000,000 ₫ 47,500 ₫

 

Bảng giá bán buôn gói BULK của Alice Seeds Premium
Fast Feminized & Regular, High CBD & High CBG
(vui lòng liên hệ để lấy bảng giá)
 

Đăng ký nhận ưu đãi

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi mới nhất từ chúng tôi