ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG

Đại lý cần đặt mức tối thiểu là 5 triệu VNĐ đối với những giống có sẵn trên website.

Đối với các giống có trong danh sách nhưng chưa có sẵn trên website, Đại lý cần đặt mức tối thiểu là 500 hạt mỗi giống, chúng tôi sẽ đóng gói theo yêu cầu của Đại lý.

CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ

Đối với các pack lẻ: 1, 3, 5, 10, 15, 25 hạt

Nếu bạn đầu tư 5 triệu VNĐ, bạn sẽ được giảm giá 35% từ giá bán lẻ chính thức của hãng, và tiếp tục giảm giá 40%, 45%, 50%, 60% nếu bạn đầu tư số tiền lớn hơn. Cụ thể như sau:

  • 5M - 35%
  • 10M - 40%
  • 15M - 45%
  • 25M - 50%
  • 35M - 55%
  • 45M - 60% 
Bảng giá bán buôn gói lẻ của  Alice Seeds Premium Pack
Feminized & Automatic

Số lượng
hạt
Đóng gói Giảm giá từ giá bán
lẻ dành cho Đại lý
Giá bán
lẻ chính
thức (VNĐ)
Giá (VNĐ)
mỗi hạt
1 1 35% = 97K
40% = 90K
45% = 82K
50% = 75K
55% = 67K
60% = 60K
150,000 ₫ 150,000 ₫
3 1 35% = 253K
40% = 234K
45% = 214K
50% = 195K
55% = 175K
60% = 156K
390,000 ₫ 130,000 ₫
5 1 35% = 390K
40% = 360K
45% = 330K
50% = 300K
55% = 270K
60% = 240K
600,000 ₫ 120,000 ₫
10 1 35% = 715K
40% = 660K
45% = 605K
50% = 550K
55% = 495K
60% = 440K
1,100,000 ₫ 110,000 ₫
15 1 35% = 975K
40% = 900K
45% = 825K
50% = 750K
55% = 675K
60% = 600K
1,500,000 ₫ 100,000 ₫
25 1 35% = 1462K
40% = 1350K
45% = 1237K
50% = 1125K
55% = 1012K
60% = 900K
2,250,000 ₫ 90,000 ₫

 

Bảng giá bán buôn gói lẻ của Alice Seeds Premium
Fast Feminized & Regular, High CBD & High CBG
(vui lòng liên hệ để lấy bảng giá)
 

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ở đây.

Đăng ký nhận ưu đãi

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi mới nhất từ chúng tôi