Chúng tôi sưu tập một số kiến thức cơ bản dành cho Đại lý của chúng tôi. Lưu ý rằng các hướng dẫn gieo trồng cần sa chỉ dành cho các Đại lý hiện đang bán hạt giống ở các Quốc gia đã được hợp pháp hoá canh tác cần sa: 

Đăng ký nhận ưu đãi

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi mới nhất từ chúng tôi