Phiên bản giới hạn được gọi  Limited Edition. Có thể hiểu đây  một lô nhỏ các hạt giống có giá trị cao được đặt hàng theo số lượng ít hoặc nhất định. 

Tương ứng với mã code sản phẩm ASL trong Danh sách (FULL) hạt Alice Seeds® năm 2022

Thông thường các nguồn gien này là những nguồn gien rất khoẻ và rất ổn định, đáp ứng một nhu cầu đặc biệt của thị trường hoặc của người trồng nhiều kinh nghiệm. Giá của những hạt trong danh mục này đắt hơn các hạt Basic và Premium.

Đối với các hạt trong danh mục Limited Edition, bạn cần liên hệ với chúng tôi để nhận được thông tin về tình trạng hàng hoá (còn hay hết) và giá bán buôn nếu bạn muốn kinh doanh và giá bán BULK nếu bạn muốn mua số lượng lớn.

Đăng ký nhận ưu đãi

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi mới nhất từ chúng tôi