Auto Mix + - Automatic


Size: 12
Giá:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Mô tả

Auto Mix +

Auto Mix + có tất cả các chủng tự động nở hoa trong danh mục của Philosopher Seeds. Một cách dễ dàng để trồng một lúc nhiều cây THC và CBD cao với hương vị thơm ngon.

You may also like

Recently viewed