CBD Strawberry Kush (CBD:9% THC:0,5-0,6%) - Feminized


Size: 50
Giá:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

You may also like

Recently viewed