Crafty & Mighty Easy Flow glass mouthpiece, 1 piece


Giá:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Mô tả

Bạn có thể thay thế phần ống ngậm nhựa, đi kèm theo máy hóa hơi CRAFTY hoặc MIGHTY bằng ống ngậm thủy tinh để trải nghiệm một cảm giác hóa hơi tươi mới và hấp dẫn hơn.

You may also like

Recently viewed