Crafty Seal Ring Set


Giá:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Mô tả

EAN: 4260248821003

Gồm 11 sản phẩm

Trọng lượng 10 grams

Mô tả

Ron cao su thay thế cho máy hóa hơi CRAFTY có mã số 53 30 28.

Thông tin chi tiết sản phẩm:

Bao gồm: 3 ron cao su cho ống ngậm, 3 ron cao su (nhỏ), 3 ron cao su (lớn), 2 ron cao su cho khoang chứa.

You may also like

Recently viewed