Critical - CBG feminized (CBG 7-9% and THC 0.05-0.12%)


Size: 50
Giá:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

You may also like

Recently viewed