Filling chamber for liquids


Giá:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Mô tả

EAN: 4260248820273

Gồm 1 bộ sản phẩm

Trọng lượng 71 gram

Mô tả

Khoang chứa thay thế dùng cho chất cô đặc, thiết kế cho "Easy Valve", đã bao gồm các phụ kiện kèm theo.

 

You may also like

Recently viewed