Filling Pads for Dosing Capsules, 4 pieces


Giá:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Mô tả

EAN: 4260248822598
  • Chất liệu: Thép không gỉ
  • Đường kinh: 15mm
  • Chiều cao: 5mm
  • Gồm 4 sản phẩm
  • Trọng lượng: 10 grams

Mô tả

Tấm đệm chất cô đặc bằng thép không gỉ để thay thế cho các sản phẩm sau:  'Volcano' 'Hybrid', 'Digit', 'Classic', 'Plenty', 'Easy Valve', 'Mighty''Crafty' đã được phát triển để hóa hơi chất cô đặc và dầu. Các sợi dây thép không gỉ của miếng đệm chất cô đặc có chức năng giống như sợi thực vật của các loại thảo mộc. Nó cung cấp bề mặt tiếp xúc cần thiết để hóa hơi một cách hiệu quả.

You may also like

Recently viewed