Gaskets for Crafty/Mighty glass mouthpiece


Giá:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Mô tả

Một bộ gồm 5 miếng đệm cao su cho ống ngậm thủy tinh (Easy Flow) cho máy hóa hơi CRARTY hoặc MIGHTY.

You may also like

Recently viewed