Mighty Seal Ring Set


Giá:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Mô tả

EAN: 4260248822727

PU 11pc

Weight 0.01 kg

Description

Replacement sealing rings for the 'Mighty' vaporizer with order no. 53 30 29.

Contents: 3pcs mouthpiece sealing ring, 6pcs sealing ring (small), 3pcs sealing ring (large), 2pcs filling chamber sealing ring

This is a STORZ+BICKEL product.

EAN: 4260248822727

Gồm 11 sản phẩm

Trọng lượng 10 gram

Mô tả

Các ron cao su thay thế cho máy hóa hơi MIGHTY với mã số 53 30 29.

Bao gồm: 3 ron cao su cho ống ngậm, 6 ron cao su (nhỏ), 3 ron cao su (lớn), 2 ron cao su cho khoang chứa.

You may also like

Recently viewed