Volcano Filling chamber for herbs


Giá:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Mô tả

EAN: 4260248823328

Gồm 1 bộ sản phẩm

Trọng lượng 69 grams

Mô tả

Buồng chứa thảo dược và bao gồm các phụ kiện:

  • 1 buồng chứa thảo dược
  • 3 kẹp dành cho buồng chứa
  • 1 vòng nắp
  • 1 bộ sàng kích thước thường (đường kính khoảng 30mm)
  • 1 bộ đệm (đường kính khoảng 28mm x 4mm)
  • 1 cọ vệ sinh

You may also like

Recently viewed