Betty - Automatic


Size: 3 hạt
Price:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Description

  • Genetic: Sour Betty x Big Bazooka Auto
  • Hybrid (70% Sativa, 30% Indica)
  • Aroma: Minty, pepper, gas
  • Cycle: 9-10 weeks
  • THC: Up to 26%

You may also like

Recently viewed