B2B bán buôn hạt giống cây cần sa - ảnh 2
B2B bán buôn hạt giống cây cần sa - ảnh 2
B2B bán buôn hạt giống cây cần sa - ảnh 4
B2B bán buôn hạt giống cây cần sa - ảnh 4

Hạt giống cần sa bán chạy nhất

View all
IMPERIUM X - Feminized
IMPERIUM X - Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Gorilla Cookies - AutomaticGorilla Cookies - Automatic
Gorilla Cookies - Automatic

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

#GG4 (Gorilla Glue) - Feminized#GG4 (Gorilla Glue) - Feminized
#GG4 (Gorilla Glue) - Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Purple Lemonade - AutomaticPurple Lemonade - Automatic
Purple Lemonade - Automatic

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Blackberry Moonrocks® - Feminized
Blackberry Moonrocks® - Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Mimosa EVO - FeminizedMimosa EVO - Feminized
Mimosa EVO - Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Strawberry Gorilla - AutomaticStrawberry Gorilla - Automatic
Strawberry Gorilla - Automatic

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Velvet Moon - Feminized
Velvet Moon - Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Diesel Tangie / Heaven's Fruit - FeminizedDiesel Tangie / Heaven's Fruit - Feminized
Diesel Tangie / Heaven's Fruit - Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

High MARS - Feminized
High MARS - Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Frozen Black Cherry - Automatic
Frozen Black Cherry - Automatic

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Purple Punch x Do-Si-Dos - FeminizedPurple Punch x Do-Si-Dos - Feminized
Purple Punch x Do-Si-Dos - Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

King's Juice - Auto
King's Juice - Auto

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

LSD-25 - AutomaticLSD-25 - Automatic
LSD-25 - Automatic

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Epic Buzz - Feminized
Epic Buzz - Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

West Coast OG x Gelato 41 - Auto
West Coast OG x Gelato 41 - Auto

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Happy Ending – Feminized
Happy Ending – Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Wonder Pie - Feminized
Wonder Pie - Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Guava x Gelato 41 - Auto
Guava x Gelato 41 - Auto

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Zhead – FeminizedZhead – Feminized
Zhead – Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Biscotti Mintz - FeminizedBiscotti Mintz - Feminized
Biscotti Mintz - Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Blue Haze x Gelato 41 - Auto
Blue Haze x Gelato 41 - Auto

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Melted Rainbow – Feminized
Melted Rainbow – Feminized

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Eleven Rose - Auto
Eleven Rose - Auto

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Thương hiệu hạt giống cần sa phổ biến

CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ HẠT GIỐNG CẦN SA