420 Fast Buds®

Ngân hàng hạt giống đến từ Barcelona, Tây Ban Nha. Trong những năm qua, nhóm Fast Buds đã làm việc chăm chỉ để tạo ra các chủng cần sa autoflowering đạt được các giải thưởng trên toàn thế giới, từ Hoa Kỳ đến Nam Mỹ. 
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Purple Lemonade - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Bubblegum Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Afghan Kush Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Gorilla Glue - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Bruce Banner - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
White Widow Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Sour Diesel Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Trainwreck Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Skunk Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Russian Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
OG Kush Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Northern Lights Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Jack Herer Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Critical Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Cinderella Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Chemdawg Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Cheese Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Blueberry Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Big Bud Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Amnesia Haze Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
AK Original - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
2
420.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Zkittlez - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Wedding Glue - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Wedding Cheesecake - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
West Coast OG - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Tangie - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
2.080.000₫
25
4.550.000₫
50
7.800.000₫
100
12.740.000₫
Stardawg - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
2.080.000₫
25
4.550.000₫
50
7.800.000₫
100
12.740.000₫
Smoothie - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Strawberry Banana - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Strawberry Pie - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Six Shooter - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
2.080.000₫
25
4.550.000₫
50
7.800.000₫
100
12.740.000₫
Rhino Ryder - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Purple Punch - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Orange Sherbet - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Pineapple Express - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
2.080.000₫
25
4.550.000₫
50
7.800.000₫
100
12.740.000₫
Mimosa Cake - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Mexican Airlines - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
LSD-25 - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
2.080.000₫
25
4.550.000₫
50
7.800.000₫
100
12.740.000₫
Lemon Pie - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Lemon AK - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
2.080.000₫
25
4.550.000₫
50
7.800.000₫
100
12.740.000₫
Kosher Cake - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Green Crack - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
2.080.000₫
25
4.550.000₫
50
7.800.000₫
100
12.740.000₫
Grapefruit - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Gorilla Cookies - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Girl Scout Cookies - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Gelato - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
G14 - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Forbidden Runtz - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
Fastberry - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Crystal Meth - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫
Cream Cookies - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.170.000₫
10
2.080.000₫
25
4.550.000₫
50
7.800.000₫
100
12.740.000₫
CBD 20:1 - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
940.000₫
5
1.430.000₫
10
2.580.000₫
25
5.590.000₫
50
9.490.000₫
100
15.340.000₫
CBD Crack - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
630.000₫
5
1.040.000₫
10
1.820.000₫
25
3.900.000₫
50
6.500.000₫
100
10.920.000₫