Philosopher Seeds®

Ngân hàng hạt giống đến từ Girona, một tỉnh ở đông bắc Tây Ban Nha có lịch sử từ cuối những năm 90, được tạo ra bởi những người đam mê di truyền cần sa Sativa. Năm 2008, công ty chính thức tham gia thị trường Quốc Tế với mục đích chia sẻ với những người đam mê khác về việc thu thập và bảo tồn gen của loài thực vật tuyệt vời này. 
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Limited Edition - Zkittlez x Badazz OG - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Tropicanna Cookies x Larry OG - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Wedding Cake x OG Kush - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - 9Lb Hammer x Purple Punch - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Mimosa x White Widow - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Runtz x Black Cream Auto - Fast Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Gelato 41 x White Widow - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - West Coast Sour Diesel x Girl Scout Cookies - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Face Off x Somango - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Super Early Lemon - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Animal Cookies x Animal Cookies - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Sunset Sherbert - Automatic
5

1.120.000₫
Limited Edition - Amherst Sour Diesel x Somango - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Fruity Jack x Animal Cookies - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Reina Madre X Jack the Ripper - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Zkittlez x Somango - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Bubble Gum x Purple Punch - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Purple Punch x Do-Si-Dos - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - G13 Hash Plant x Somango - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Wifi #43 x Somango - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Wifi #43 x Purple Punch - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - San Fernando Valley OG x Do-si-Dos - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Wifi #43 x Girl Scout Cookies - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Gelato x Purple Punch - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Do-Si-Dos x Girl Scout Cookies - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Gelato Acai Berry x Girl Scout Cookies “Thin Mint” - Feminized
5

1.120.000₫
Limited Edition - Tahoe OG x Do-si-Dos - Feminized
5

1.120.000₫
Auto Mix + - Automatic
12

1.690.000₫
Indoor Mix - Feminized
6

1.040.000₫
Outdoor Mix - Feminized
6

1.040.000₫
Auto Mix - Automatic
6

1.040.000₫
CBD Mix - Feminized
6

1.040.000₫
Jamaican Blueberry BX - Regular
chỉ từ 860.000₫
5
860.000₫
25
1.560.000₫
Chocolope - Regular
chỉ từ 860.000₫
5
860.000₫
25
1.560.000₫
Bruce Banner - Regular
chỉ từ 860.000₫
5
860.000₫
25
1.560.000₫
Agent Orange - Regular
chỉ từ 860.000₫
5
860.000₫
25
1.560.000₫
Wedding Cake - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
680.000₫
5
1.100.000₫
25
4.550.000₫
Sleepy Yoda - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Purple Sunset - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
680.000₫
5
1.100.000₫
25
4.550.000₫
Lemon CBD - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Gorilla Punch - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
680.000₫
5
1.100.000₫
25
4.550.000₫
Gorilla Glue - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
680.000₫
5
1.100.000₫
25
4.550.000₫
Fraggle Skunk - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Cherry Punch - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
680.000₫
5
1.100.000₫
25
4.550.000₫
Cheesy CBD - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Cheesy - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Banana Zkittlez - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
680.000₫
5
1.100.000₫
25
4.550.000₫
Tropimango - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Sweet Love - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Purple Punch x Do-Si-Dos - Feminized
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
680.000₫
5
1.100.000₫
25
4.550.000₫
Pure CBD Punch - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
730.000₫
5
1.170.000₫
25
4.940.000₫
Philo Skunk - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Orange Candy - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Lemon OG Candy - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Key Lime Pie x Do-Si-Dos - Feminized
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
680.000₫
5
1.100.000₫
25
4.550.000₫
Fruity Jack - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Easy Haze - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Early Maroc - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Diesel Tangie - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Da Critical - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
CBD Rich Candy - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
730.000₫
5
1.170.000₫
25
4.940.000₫
Black Bomb - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫
Amnesika 2.0 - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
600.000₫
5
940.000₫
25
3.900.000₫