Anesia Seeds®

Công ty hạt giống Anesia nhân giống và phát triển trong hơn 15 năm qua có đội ngũ bao gồm các nhà lai tạo và nhà thực vật học chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm tại California và Tây Ban Nha. 
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
IMPERIUM X - Feminized
chỉ từ 900.000₫
3
900.000₫
5
1.430.000₫
10
2.730.000₫
Frozen Black Cherry - Feminized
chỉ từ 940.000₫
3
940.000₫
5
1.460.000₫
10
2.800.000₫
Dankberry - Feminized
chỉ từ 900.000₫
3
900.000₫
5
1.430.000₫
10
2.730.000₫
Lemongrass - Automatic
chỉ từ 670.000₫
3
670.000₫
5
1.040.000₫
10
1.890.000₫
UMME - Feminized
chỉ từ 890.000₫
3
890.000₫
5
1.380.000₫
10
2.620.000₫
Original Gorilla - Feminized
chỉ từ 930.000₫
3
930.000₫
5
1.430.000₫
10
2.730.000₫
Big Bazooka - Feminized
chỉ từ 860.000₫
3
860.000₫
5
1.330.000₫
10
2.510.000₫
Outdoor Mix
15

1.510.000₫
XXL Auto Mix
15

1.510.000₫
Indoor Mix
15

1.510.000₫
Purple Thai - Feminized Landraces
chỉ từ 890.000₫
3
890.000₫
5
1.380.000₫
10
2.620.000₫
Pure Durban - Feminized Landraces
chỉ từ 840.000₫
3
840.000₫
5
1.250.000₫
10
2.460.000₫
Panama Red - Feminized Landraces
chỉ từ 860.000₫
3
860.000₫
5
1.330.000₫
10
2.510.000₫
Malawi Gold - Feminized Landraces
chỉ từ 810.000₫
3
810.000₫
5
1.120.000₫
10
2.360.000₫
Hindu Kush - Feminized Landraces
chỉ từ 810.000₫
3
810.000₫
5
1.120.000₫
10
2.360.000₫
Copacobana - Feminized Landraces
chỉ từ 760.000₫
3
760.000₫
5
1.170.000₫
10
2.230.000₫
Congo - Feminized Landraces
chỉ từ 760.000₫
3
760.000₫
5
1.170.000₫
10
2.230.000₫
Afghanica - Feminized Landraces
chỉ từ 840.000₫
3
840.000₫
5
1.250.000₫
10
2.460.000₫
Triple Cheese - Automatic
chỉ từ 710.000₫
3
710.000₫
5
1.110.000₫
10
2.020.000₫
Purple Domina - Automatic
chỉ từ 710.000₫
3
710.000₫
5
1.110.000₫
10
2.020.000₫
Pineapple Runtz - Automatic
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
5
1.080.000₫
10
1.970.000₫
Big Bazooka - Automatic
chỉ từ 760.000₫
3
760.000₫
5
1.170.000₫
10
2.100.000₫
Banana Kush - Automatic
chỉ từ 630.000₫
3
630.000₫
5
980.000₫
10
1.810.000₫
Yuhbary - Automatic
chỉ từ 760.000₫
3
760.000₫
5
1.170.000₫
10
2.230.000₫
Strawberry Banana - Automatic
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
5
1.080.000₫
10
1.970.000₫
Nova OG - Automatic
chỉ từ 670.000₫
3
670.000₫
5
1.040.000₫
10
1.890.000₫
BubbleGum - Automatic
chỉ từ 630.000₫
3
630.000₫
5
980.000₫
10
1.810.000₫
Future #1® - Automatic
chỉ từ 710.000₫
3
710.000₫
5
1.110.000₫
10
2.020.000₫
Betty - Automatic
chỉ từ 670.000₫
3
670.000₫
5
1.040.000₫
10
1.890.000₫
Blueberry Banana - Automatic
chỉ từ 670.000₫
3
670.000₫
5
1.040.000₫
10
1.890.000₫
Blackberry Moonrocks® - Automatic
chỉ từ 670.000₫
3
670.000₫
5
1.040.000₫
10
1.890.000₫
Amnesia Flash - Automatic
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
5
1.080.000₫
10
1.970.000₫
FAT Monkey - Automatic
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
5
1.080.000₫
10
1.970.000₫
Rainbow Donut - Automatic
chỉ từ 690.000₫
3
690.000₫
5
1.080.000₫
10
1.970.000₫
Sleepy Joe® - Automatic
chỉ từ 710.000₫
3
710.000₫
5
1.110.000₫
10
2.020.000₫
Imperium X® - Automatic
chỉ từ 710.000₫
3
710.000₫
5
1.110.000₫
10
2.020.000₫
Yuhbary - Feminized
chỉ từ 890.000₫
3
890.000₫
5
1.380.000₫
10
2.620.000₫
White Runtz - Feminized
chỉ từ 890.000₫
3
890.000₫
5
1.380.000₫
10
2.620.000₫
Vanilla Frosting - Feminized
chỉ từ 900.000₫
3
900.000₫
5
1.430.000₫
10
2.730.000₫
True Gold OG - Feminized
chỉ từ 820.000₫
3
820.000₫
5
1.250.000₫
10
2.460.000₫
Strawberry Tree - Feminized
chỉ từ 860.000₫
3
860.000₫
5
1.330.000₫
10
2.510.000₫
Strawberry Kush - Feminized
chỉ từ 860.000₫
3
860.000₫
5
1.330.000₫
10
2.510.000₫
Sour Betty - Feminized
chỉ từ 900.000₫
3
900.000₫
5
1.430.000₫
10
2.730.000₫
Sour Apple - Feminized
chỉ từ 810.000₫
3
810.000₫
5
1.120.000₫
10
2.360.000₫
Slurricane - Feminized
chỉ từ 900.000₫
3
900.000₫
5
1.430.000₫
10
2.730.000₫
Sleepy Joe - Feminized
chỉ từ 860.000₫
3
860.000₫
5
1.330.000₫
10
2.510.000₫
Pink Starburst - Feminized
chỉ từ 900.000₫
3
900.000₫
5
1.430.000₫
10
2.730.000₫
Nova OG - Feminized
chỉ từ 890.000₫
3
890.000₫
5
1.380.000₫
10
2.620.000₫
Mob Boss - Feminized
chỉ từ 840.000₫
3
840.000₫
5
1.250.000₫
10
2.460.000₫
MAC - Feminized
chỉ từ 900.000₫
3
900.000₫
5
1.430.000₫
10
2.730.000₫
Iceberg - Feminized
chỉ từ 860.000₫
3
860.000₫
5
1.330.000₫
10
2.510.000₫
Hyper Glue - Feminized
chỉ từ 890.000₫
3
890.000₫
5
1.380.000₫
10
2.620.000₫
Haze Queen - Feminized
chỉ từ 810.000₫
3
810.000₫
5
1.120.000₫
10
2.360.000₫
Gelato Dream - Feminized
chỉ từ 890.000₫
3
890.000₫
5
1.380.000₫
10
2.620.000₫
Future #1® - Feminized
chỉ từ 890.000₫
3
890.000₫
5
1.380.000₫
10
2.620.000₫
Chemdog - Feminized
chỉ từ 910.000₫
3
910.000₫
5
1.430.000₫
10
2.730.000₫
Captain Future - Feminized
chỉ từ 910.000₫
3
910.000₫
5
1.430.000₫
10
2.730.000₫
Bruce Banner #3 - Feminized
chỉ từ 900.000₫
3
900.000₫
5
1.430.000₫
10
2.730.000₫
Bola Mintz - Feminized
chỉ từ 890.000₫
3
890.000₫
5
1.380.000₫
10
2.620.000₫
Blackberry Moonrocks® - Feminized
chỉ từ 890.000₫
3
890.000₫
5
1.380.000₫
10
2.620.000₫
Banana MAC - Feminized
chỉ từ 890.000₫
3
890.000₫
5
1.380.000₫
10
2.620.000₫
Anesia Scout Cookies - Feminized
chỉ từ 860.000₫
3
860.000₫
5
1.330.000₫
10
2.510.000₫
Amnesia Flash - Feminized
chỉ từ 820.000₫
3
820.000₫
5
1.250.000₫
10
2.460.000₫
Future Island - Feminized
chỉ từ 910.000₫
3
910.000₫
5
1.430.000₫
10
2.730.000₫
Foster - Feminized
chỉ từ 890.000₫
3
890.000₫
5
1.380.000₫
10
2.620.000₫
Calypso Sunrocks - Feminized
chỉ từ 860.000₫
3
860.000₫
5
1.330.000₫
10
2.510.000₫
Cash Cow - Feminized
chỉ từ 860.000₫
3
860.000₫
5
1.330.000₫
10
2.510.000₫
Apricot Oreoz - Feminized
chỉ từ 860.000₫
3
860.000₫
5
1.330.000₫
10
2.510.000₫