Green House Seeds®

Ngân hàng hạt giống có trụ sở tại Hà Lan. Nguồn gen của Green House là kết quả của nhiều năm dày công nhân giống. Tất cả đều có đặc tính giải trí cũng như y học đặc biệt, đảm bảo hương thơm và mùi vị độc đáo.
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
A.M.S. - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
370.000₫
5
520.000₫
10
910.000₫
West Coast OG x Gelato 41 Auto
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
Gelato 41 x Gelato 41 - Auto
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
Guava x Gelato 41 - Auto
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
Blue Haze x Gelato 41 - Auto
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
King's Juice - Auto
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
780.000₫
5
1.100.000₫
10
1.950.000₫
Pulp Friction - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
Persian Pie - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
Lemon Orange - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
King's Tart - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
FullGas! - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.430.000₫
10
2.340.000₫
Super Lemon Haze - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
780.000₫
5
1.100.000₫
10
1.950.000₫
Hawaiian Snow - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
780.000₫
5
1.100.000₫
10
1.950.000₫
Super Silver Haze - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
780.000₫
5
1.100.000₫
10
1.950.000₫
Neville’s Haze - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
780.000₫
5
1.100.000₫
10
1.950.000₫
GH Amnesia - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
Arjan’s Ultra Haze 2 (Mango Haze) - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Arjan’s Ultra Haze 1 - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Arjan’s Strawberry Haze - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
Arjan’s Haze 2 - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
630.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
Arjan’s Haze 1 - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
NL5 Haze Mist - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
Arjan’s Haze 3 - Feminized
chỉ từ 130.000₫
1
130.000₫
3
360.000₫
5
500.000₫
10
910.000₫
Lost Pearl - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Franco's Lemon Cheese - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
780.000₫
5
1.100.000₫
10
1.950.000₫
Lemon Skunk - Feminized
chỉ từ 280.000₫
1
280.000₫
3
630.000₫
5
890.000₫
10
1.560.000₫
Exodus Cheese - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Damn Sour - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
470.000₫
5
720.000₫
10
1.300.000₫
The Church - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
470.000₫
5
720.000₫
10
1.300.000₫
White Strawberry Skunk - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
460.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
Train Wreck - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
Jack Herer - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Moby Dick - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
450.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
White Lemon - Feminized
chỉ từ 170.000₫
1
170.000₫
3
420.000₫
5
590.000₫
10
1.040.000₫
Big Tooth - Feminized
chỉ từ 170.000₫
1
170.000₫
3
420.000₫
5
590.000₫
10
1.040.000₫
GH Cheese - Feminized
chỉ từ 280.000₫
1
280.000₫
3
630.000₫
5
890.000₫
10
1.560.000₫
Damnesia - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
370.000₫
5
520.000₫
10
910.000₫
Flowerbomb Kush - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
780.000₫
5
1.100.000₫
10
1.950.000₫
Sweet Valley Kush - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
The Doctor - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
Holy Punch - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
King’s Kush - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.490.000₫
Chemdog - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Bubba Kush - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Himalaya Gold - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
500.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
White Widow - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
White Rhino - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Great White Shark - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Big Bang - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Caboose - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫
10
1.300.000₫
Afgooey - Feminized
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
500.000₫
5
720.000₫
10
1.300.000₫
Super Critical - Feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
Pure Kush - Feminized
chỉ từ 280.000₫
1
280.000₫
3
630.000₫
5
890.000₫
10
1.560.000₫
Kalashnikova - Feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
590.000₫
10
1.040.000₫
Super Bud - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
370.000₫
5
520.000₫
10
910.000₫
Money Maker - Feminized
chỉ từ 150.000₫
1
150.000₫
3
370.000₫
5
520.000₫
10
910.000₫
Super Lemon Haze - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
710.000₫
5
1.100.000₫
10
1.950.000₫
White Widow - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.430.000₫
Sweet Mango - Auto
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
650.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Super Critical - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.430.000₫
Northern Lights - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.430.000₫
King’s Kush - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.430.000₫
Jack Herer - Automatic
chỉ từ 200.000₫
1
200.000₫
3
520.000₫
5
840.000₫
10
1.430.000₫
Kalashnikova - Automatic