Barney's Farm®

Ngân hàng hạt giống đến từ Amsterdam, Hà Lan có lịch sử kéo dài gần 30 năm nhưng mức độ nổi tiếng của Barney’s Farm vẫn chưa bao giờ giảm sút. Các chủng mới thường xuyên được phát hành, cho phép ngày càng nhiều khán giả tiếp tục thưởng thức những hạt giống chất lượng cao.
Thông tin về hạt Barney's Farm dành cho Đại lý

 

Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Wedding Cake - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
910.000₫
5
1.430.000₫
10
2.720.000₫
Zkittlez OG - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
700.000₫
5
1.100.000₫
10
2.100.000₫
G13 Haze - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.200.000₫
10
2.250.000₫
Acapulco Gold - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
700.000₫
5
1.100.000₫
10
2.100.000₫
Afghan Hash Plant - Regular - 10 Seeds

1.900.000₫
Lemon Tree - Feminized
chỉ từ 390.000₫
1
390.000₫
3
1.040.000₫
5
1.630.000₫
10
3.110.000₫
Watermelon Zkittlez - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
910.000₫
5
1.430.000₫
10
2.720.000₫
Tangerine Dream - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
650.000₫
5
1.010.000₫
10
1.940.000₫
Vanilla Kush - Feminized
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
650.000₫
5
1.010.000₫
10
1.940.000₫
Utopia Haze - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
700.000₫
5
1.100.000₫
10
2.100.000₫
G13 Haze - Regular - 10 Seeds

2.230.000₫
Widow Remedy - Regular - 10 Seeds

1.710.000₫
Kush Mintz - Feminized
chỉ từ 370.000₫
1
370.000₫
3
990.000₫
5
1.530.000₫
10
2.920.000₫
White Widow - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
650.000₫
5
1.010.000₫
10
1.940.000₫
White Widow - Feminized
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
650.000₫
5
1.010.000₫
10
1.940.000₫
Wedding Cake - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
910.000₫
5
1.430.000₫
10
2.720.000₫
Watermelon Zkittlez - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
910.000₫
5
1.430.000₫
10
2.720.000₫
Tropicanna Banana - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
910.000₫
5
1.430.000₫
10
2.720.000₫
Triple Cheese - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
700.000₫
5
1.100.000₫
10
2.100.000₫
Tangerine Dream - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.200.000₫
10
2.250.000₫
Strawberry Lemonade - Feminized
chỉ từ 320.000₫
1
320.000₫
3
830.000₫
5
1.300.000₫
10
2.430.000₫
Strawberry Cheesecake - Automatic
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
910.000₫
5
1.430.000₫
10
2.720.000₫
Skywalker OG - Automatic
chỉ từ 320.000₫
1
320.000₫
3
830.000₫
5
1.300.000₫
10
2.430.000₫
Shiskaberry - Feminized
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
650.000₫
5
1.010.000₫
10
1.940.000₫
Runtz Muffin - Feminized
chỉ từ 370.000₫
1
370.000₫
3
990.000₫
5
1.530.000₫
10
2.920.000₫
Runtz - Automatic
chỉ từ 370.000₫
1
370.000₫
3
990.000₫
5
1.530.000₫
10
2.920.000₫
Purple Punch - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.200.000₫
10
2.250.000₫
Purple Punch - Feminized
chỉ từ 340.000₫
1
340.000₫
3
910.000₫
5
1.430.000₫
10
2.720.000₫
Pink Kush - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
700.000₫
5
1.100.000₫
10
2.100.000₫
Pineapple Haze - Regular - 10 Seeds

1.810.000₫
Pineapple Express - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
700.000₫
5
1.100.000₫
10
2.100.000₫
Pineapple Chunk - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
700.000₫
5
1.100.000₫
10
2.100.000₫
Peyote Critical - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.200.000₫
10
2.250.000₫
Peyote Cookies - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
780.000₫
5
1.200.000₫
10
2.250.000₫
Orange Sherbert - Feminized
chỉ từ 320.000₫
1
320.000₫
3
830.000₫
5
1.300.000₫
10
2.430.000₫
Moby Dick - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
650.000₫
5
1.010.000₫
10
1.940.000₫