Có hai hình thức thanh toán được chấp nhận:

  1. Chuyển khoản ngân hàng (Trong nước hoặc Quốc Tế) với danh nghĩa mua cho cá nhân hoặc mua cho công ty với đầy đủ hoá đơn cho tác vụ kế toán / thuế.
  2. Hiện tại nền tảng của chúng tôi đang chấp nhận nhiều loại tiền mã hoá, bao gồm: Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, BNB Coin (Mainnet), BNB Coin (BSC Chain), BNB Coin (ERC-20), Dogecoin, Ether, Ethereum (BC Chain), Ethereum Token (BSC Chain), Tether USD (BC Chain), Tether USD (BSC Chain), Tether USD (ERC20).

Đăng ký nhận ưu đãi

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi mới nhất từ chúng tôi