Kannabia®

Kannabia là một trong những công ty hạt giống cần sa đầu tiên từ Tây Ban Nha, hạt giống Kannabia là đảm bảo cho một vụ thu hoạch thành công và sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng.
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Super AK - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
La Blanca - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
500.000₫
5
650.000₫
10
1.230.000₫
100
7.750.000₫
CBDV - Automatic
chỉ từ 910.000₫
1
910.000₫
3
2.210.000₫
5
3.120.000₫
10
5.070.000₫
100
34.580.000₫
CBG - Automatic
chỉ từ 910.000₫
1
910.000₫
3
2.210.000₫
5
3.120.000₫
10
5.070.000₫
100
34.580.000₫
THCV - Feminized
chỉ từ 910.000₫
1
910.000₫
3
2.210.000₫
5
3.120.000₫
10
5.070.000₫
100
34.580.000₫
Swiss Dream Rosé CBD - Automatic
chỉ từ 370.000₫
1
370.000₫
3
970.000₫
5
1.430.000₫
10
2.160.000₫
100
12.610.000₫
Swiss Dream CBD - Automatic
chỉ từ 370.000₫
1
370.000₫
3
970.000₫
5
1.430.000₫
10
2.160.000₫
100
12.610.000₫
Swiss Dream CBD - Feminized
chỉ từ 370.000₫
1
370.000₫
3
970.000₫
5
1.430.000₫
10
2.160.000₫
100
12.610.000₫
Kama Kush CBD - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
BCN Diesel CBD - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Limited Edition - Amnesia Dream XL - Automatic
5

990.000₫
Limited Edition - Purple Dream - Automatic
5

990.000₫
Limited Edition - Zkit Kandy Dream - Feminized
5

990.000₫
Limited Edition - Pineapple Dream - Feminized
5

990.000₫
Limited Edition - Cherry Dream - Feminized
5

990.000₫
Mikromachine - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
760.000₫
5
990.000₫
10
1.880.000₫
100
9.880.000₫
Lemon Haze - Automatic
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
760.000₫
5
990.000₫
10
1.880.000₫
100
9.880.000₫
Speedy Boom - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Kritic - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Kickass - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Gnomo - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Ginger Punch - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Baby Boom - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Silver Widow - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
760.000₫
5
990.000₫
10
1.880.000₫
100
9.880.000₫
Sativa Dream - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
760.000₫
5
990.000₫
10
1.880.000₫
100
9.880.000₫
Mataro Blue - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
760.000₫
5
990.000₫
10
1.880.000₫
100
9.880.000₫
GSC - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
760.000₫
5
990.000₫
10
1.880.000₫
100
9.880.000₫
Gelato-K - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
760.000₫
5
990.000₫
10
1.880.000₫
100
9.880.000₫
Diesel Glue - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
760.000₫
5
990.000₫
10
1.880.000₫
100
9.880.000₫
Cookies Haze - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
760.000₫
5
990.000₫
10
1.880.000₫
100
9.880.000₫
Colombian Jack - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
760.000₫
5
990.000₫
10
1.880.000₫
100
9.880.000₫
Amnesi-K Lemon - Feminized
chỉ từ 290.000₫
1
290.000₫
3
760.000₫
5
990.000₫
10
1.880.000₫
100
9.880.000₫
Super OG Kush - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Skunk+ - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Russian Doll - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Purple Kush - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Kritikal-K - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Karibbean Mango Kiss - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Kaboom Aka La Reina De África - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Indica Cream - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Gypsy Kush - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Big Bull - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
Big Band - Feminized
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
580.000₫
5
760.000₫
10
1.430.000₫
100
9.100.000₫
White Domina - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
500.000₫
5
650.000₫
10
1.230.000₫
100
7.750.000₫
Thai Fantasy - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
500.000₫
5
650.000₫
10
1.230.000₫
100
7.750.000₫
Afrodite - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
500.000₫
5
650.000₫
10
1.230.000₫
100
7.750.000₫