Ngân hàng hạt giống Alice Seeds® muốn nhấn mạnh rằng mọi khách hàng nên tham khảo luật pháp và các quy định về cây cần sa/cây gai dầu trước nếu có dự định gieo hạt và canh tác. Alice Seeds không chịu trách nhiệm về những hành động, việc làm nếu vi phạm luật pháp và quy định áp dụng tại nơi bạn đang sinh sống. Hạt giống cần sa/gai dầu chỉ nên giữ làm quà lưu niệm, sưu tầm và bảo tồn nguồn gen nếu bạn đang sinh sống tại những nơi mà việc canh tác cần sa/gai dầu là bất hợp pháp.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Từ chối bán hàng cho người dưới 18 tuổi. Hạt giống dành riêng cho mục đích thu thập, sưu tầm và bảo tồn nguồn gen. Các quy tắc và quy định về hạt cần sa/gai dầu rất khác nhau giữa các quốc gia. Bạn nên lưu ý rằng việc canh tác cây cần sa/gai dầu có thể bị trừng phạt theo luật quốc gia của bạn. Alice Seeds sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất hợp pháp những hạt giống này do bên thứ ba thực hiện. 

“Canh tác cây cần sa/gai dầu (phần 6 Đạo Luật Lạm Dụng Ma Túy 1971) 

Việc trồng bất kỳ bộ phận nào của cây cần sa là bất hợp pháp. Việc cung cấp hoặc sở hữu hạt giống cần sa không phải là hành vi phạm tội, nhưng bất kỳ hành động nào làm nảy mầm hoặc trồng trọt chúng đều là hành vi phạm tội.” 

Chúng tôi vận chuyển tất cả các hạt giống của mình với hạn chế là chúng không được các bên thứ ba sử dụng trái pháp luật; Alice Seeds không có ý định xúi giục bất kỳ ai hành động trái pháp luật. Với điều này, chúng tôi lưu ý rõ ràng rằng bất kỳ ai mua hạt giống của chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm cho các hành động của họ trong tương lai. 

Các mô tả về những sản phẩm hạt giống và các sản phẩm khác được bán trên trang web này được lấy từ các công ty và các tài liệu được viết ở các quốc gia nơi luật pháp không cấm việc sử dụng (chẳng hạn như Cộng hòa Séc); điều này có nghĩa là một số mô tả về tác dụng của cần sa sau khi sử dụng chỉ đơn thuần là thông tin, và KHÔNG ĐỒNG NGHĨA là bạn có thể sử dụng chúng. Vì những sản phẩm này chỉ được bán cho mục đích y tế và điều trị, cho sinh viên thực vật học, nhà tự nhiên học, nhà sưu tập, làm quà lưu niệm từ Cộng hòa Séc, v.v.

Nếu được dùng để sử dụng, nó sẽ luôn thuộc trách nhiệm của người mua. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc này. 

Thật không may, luật liên quan đến việc xuất khẩu hạt cần sa/gai dầu thường khác nhau giữa các quốc gia. Vì lý do này, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn nên tham khảo các quy định, luật pháp áp dụng ở quốc gia bạn đang sinh sống và bạn cần phải tuân thủ luật pháp. 

Hãy hành động có trách nhiệm. 

Việc nhập khẩu, sở hữu và buôn bán hạt cây cần sa/gai dầu không phải tuân theo quy định của Công ước duy nhất về ma túy được ký kết tại Vienna vào năm 1961, trong đó loại trừ rõ ràng hạt của cây cần sa/gai dầu khỏi các chất ma túy dưới sự giám sát quốc tế. 

Các quy định và pháp luật liên quan đến hạt giống cần sa/gai dầu rất khác nhau giữa các quốc gia. Ở một số quốc gia, bao gồm Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Anh, Ireland, Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Slovenia, Romania, Bulgaria, Ukraine, Nga, Chile, Thái Lan, Colombia và Canada, giao dịch không cần giấy phép để giao dịch buôn bán hạt cần sa/gai dầu. 

Là khách hàng của b2bvietnam.aliceseeds.com, chúng tôi yêu cầu bạn chấp thuận các điều kiện sau: 

  • Nền tảng b2bvietnam.aliceseeds.com của chúng tôi tiếp thị hạt cần sa/gai dầu và các sản phẩm khác hoàn toàn hợp pháp tại Cộng hòa Séc, nhưng luôn với điều kiện là khách hàng của chúng tôi không sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào. Luật pháp của Cộng hòa Séc không cấm mua bán hạt cần sa/gai dầu trong lãnh thổ Cộng hòa Séc. Việc sở hữu và bán hạt giống cần sa/gai dầu không bị coi là vi phạm pháp luật, như đã được Văn phòng Công tố viên của Tòa án Tối cao công nhận. 
  • Chúng tôi vận chuyển hạt giống của mình với điều kiện là chúng sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được luật pháp địa phương quy định; b2bvietnam.aliceseeds.com không khuyến khích bất kỳ ai vi phạm pháp luật. Chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng bất kỳ ai mua hạt giống từ b2bvietnam.aliceseeds.com đều phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của họ trong tương lai.