Pure Kush - Feminized


Size: 1
Giá:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để xem giá và mua sản phẩm

Mô tả

Giới thiệu về giống PURE KUSH - FEMINIZED

 • 30% Sativa - 70% Indica
 • THC 24,35%
 • CBD 0,3%
 • CBN 0,25%
 • Di truyền học: Được chiết cành từ một cây Kush.
 • Hiệu ứng: "Stone", nặng người, couch-locking với cảm giác miên man.
 • Canh tác indoor:
  • Thời gian ra hoa 9 tuần.
  • Sản lượng lên đến 900 gr/m2.
  • Đặc biệt thích hợp với kĩ thuật SCROG.
 • Canh tác outdoor:
  • Sẵn sàng thu hoạch vào tuần đầu tháng 10 (môi trường khí hậu Bắc bán cầu) với sản lượng lên đến 900 gr/cây.
  • Cây có kích thước trung bình và mọc sum suê.
 • Các giải thưởng đã đạt được:
  • 3rd HTCC 2014. 

You may also like

Recently viewed