True Living Organics: The Ultimate Guide to Growing All-Natural Marijuana Indoors

Thông tin review sơ lược về cuốn sách sẽ được cập nhật sau.

Alice Seeds® mong muốn được dịch thuật cuốn sách này sang tiếng Việt và chia sẻ miễn phí thông tin cho tất cả những người quan tâm.

Thông tin tuyển dụng Cập nhật ngày 14/02/2022: Đã tìm được ứng viên phù hợp, cuốn sách đang được tiến hành dịch thuật sang tiếng Việt. Dự tính sẽ xuất bản (PDF) miễn phí cuối năm 2023 (link download sẽ được cập nhật tại post này như thường lệ).

Yêu cầu ứng viên

  • Là người đã có kinh nghiệm canh tác cần sa hữu cơ theo phương pháp của The Rev.
  • Đã có kinh nghiệm dịch thuật Anh - Việt các tài liệu cannabis.

Số tiền ứng viên có thể mong đợi

  • 50,000,000 VNĐ là con số được đề xuất cho người có khả năng dịch thuật cuốn sách này sang tiếng Việt.

Để lại bình luận

Tất cả bình luận sẽ được B2B Alice Seeds® duyệt trước khi đăng