Royal Queen Seeds®

Ngân hàng hạt giống được thành lập vào năm 2007 có 2 cửa hàng tại Amsterdam và Haarlemmerstraat, Hà Lan và 1 cửa hàng tại Barcelona, Tây Ban Nha sở hữu một số chủng cần sa tốt nhất của châu Âu. Hiện nay, RQS hoạt động tại 17 quốc gia ở châu Âu và cung cấp hơn 90 chủng loại chất lượng cao.
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Fruit Spirit - Feminized
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
10
1.430.000₫
25
2.860.000₫
Shining Silver Haze - Regular
chỉ từ 1.560.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Critical - Regular
chỉ từ 1.560.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Skunk XL - Regular
chỉ từ 1.560.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
White Widow - Regular
chỉ từ 1.560.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Amnesia Haze - Regular
chỉ từ 1.560.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Mango Crunch - Regular
chỉ từ 1.560.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Pumpkin Kush - Regular
chỉ từ 1.690.000₫
10
1.690.000₫
25
3.380.000₫
Marula Fruit - Regular
chỉ từ 1.820.000₫
10
1.820.000₫
25
3.640.000₫
Exotic Witch - Regular
chỉ từ 1.690.000₫
10
1.690.000₫
25
3.380.000₫
Garlic Mist - Regular
chỉ từ 1.560.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Royal CBDV - Automatic
chỉ từ 380.000₫
1
380.000₫
3
900.000₫
5
1.370.000₫
10
2.470.000₫
25
4.940.000₫
Royal CBG - Automatic
chỉ từ 380.000₫
1
380.000₫
3
900.000₫
5
1.370.000₫
10
2.470.000₫
25
4.940.000₫
Purplematic CBD - Automatic
chỉ từ 380.000₫
1
380.000₫
3
900.000₫
5
1.370.000₫
10
2.470.000₫
25
4.940.000₫
Solomatic CBD - Automatic
chỉ từ 380.000₫
1
380.000₫
3
900.000₫
5
1.370.000₫
10
2.470.000₫
25
4.940.000₫
Fast Eddy CBD - Automatic
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
650.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
25
3.640.000₫
Stress Killer CBD - Automatic
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
650.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
25
3.640.000₫
Royal Runtz - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
600.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Cookies Gelato - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
600.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
Triple G - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
710.000₫
5
1.040.000₫
10
1.950.000₫
North Thunderfuck - Automatic
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
650.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
Purple Punch - Automatic
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
650.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
25
3.640.000₫
Mimosa - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
710.000₫
5
1.040.000₫
10
1.950.000₫
25
3.900.000₫
Do-si-dos - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
710.000₫
5
1.040.000₫
10
1.950.000₫
25
3.900.000₫
Sherbet Queen - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
600.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
25
3.380.000₫
Watermelon - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
710.000₫
5
1.040.000₫
10
1.950.000₫
25
3.900.000₫
Hulkberry - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
710.000₫
5
1.040.000₫
10
1.950.000₫
25
3.900.000₫
Sweet ZZ - Automatic
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
650.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
25
3.640.000₫
Purple Queen - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
600.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
25
3.380.000₫
Green Gelato - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
710.000₫
5
1.040.000₫
10
1.950.000₫
25
3.900.000₫
Fat Banana - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
600.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
25
3.380.000₫
Royal Gorilla - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
710.000₫
5
1.040.000₫
10
1.950.000₫
25
3.900.000₫
Royal Cookies - Automatic
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
650.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
25
3.640.000₫
Haze Berry - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
560.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Blue Cheese - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
560.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Bubble Kush - Automatic
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
650.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
25
3.640.000₫
Sweet Skunk - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
600.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
25
3.380.000₫
Diesel - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
560.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Royal Jack - Automatic
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
650.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
25
3.640.000₫
White Widow - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
600.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
25
3.380.000₫
Royal Cheese - Automatic
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
10
1.430.000₫
25
2.860.000₫
Amnesia Haze - Automatic
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
710.000₫
5
1.040.000₫
10
1.950.000₫
25
3.900.000₫
Royal Creamatic - Automatic
chỉ từ 210.000₫
1
210.000₫
3
520.000₫
5
780.000₫
10
1.430.000₫
25
2.860.000₫
Autoflowering Mix - Automatic
chỉ từ 560.000₫
3
560.000₫
5
850.000₫
Royal Bluematic - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
600.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
25
3.380.000₫
Royal AK - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
560.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Northern Light - Automatic
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
600.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
25
3.380.000₫
Royal Haze - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
560.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Royal Critical - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
560.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Royal Kush - Automatic
chỉ từ 230.000₫
1
230.000₫
3
560.000₫
5
850.000₫
10
1.560.000₫
25
3.120.000₫
Quick One - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
25
2.340.000₫
Easy Bud - Automatic
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
460.000₫
5
710.000₫
10
1.300.000₫
25
2.600.000₫
Royal Dwarf - Automatic
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
25
2.340.000₫
Royal THCV - Feminized
chỉ từ 450.000₫
1
450.000₫
3
1.120.000₫
5
1.690.000₫
10
3.120.000₫
Medical Mix CBD - Feminized
chỉ từ 560.000₫
3
560.000₫
5
850.000₫
Joanne's CBD - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
650.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
25
3.640.000₫
Tatanka Pure CBD - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
710.000₫
5
1.040.000₫
10
1.950.000₫
25
3.900.000₫
Painkiller XL CBD - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
650.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
25
3.640.000₫
Medical Mass CBD - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
650.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
25
3.640.000₫
Euphoria CBD - Feminized
chỉ từ 240.000₫
1
240.000₫
3
600.000₫
5
910.000₫
10
1.690.000₫
25
3.380.000₫
Royal Medic CBD - Feminized
chỉ từ 160.000₫
1
160.000₫
3
390.000₫
5
650.000₫
10
1.170.000₫
25
2.340.000₫
Royal Highness CBD - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
460.000₫
5
710.000₫
10
1.300.000₫
25
2.600.000₫
Dance World CBD - Feminized
chỉ từ 190.000₫
1
190.000₫
3
460.000₫
5
710.000₫
10
1.300.000₫
25
2.600.000₫
Watermelon - Feminized
chỉ từ 320.000₫
1
320.000₫
3
760.000₫
5
1.150.000₫
10
2.080.000₫
Blue Gelato - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
800.000₫
5
1.210.000₫
10
2.210.000₫
Royal Skywalker - Feminized
chỉ từ 360.000₫
1
360.000₫
3
850.000₫
5
1.290.000₫
10
2.340.000₫
Mimosa - Feminized
chỉ từ 320.000₫
1
320.000₫
3
760.000₫
5
1.150.000₫
10
2.080.000₫
Wedding Crasher - Feminized
chỉ từ 360.000₫
1
360.000₫
3
850.000₫
5
1.290.000₫
10
2.340.000₫
25
4.680.000₫
Royal Runtz - Feminized
chỉ từ 250.000₫
1
250.000₫
3
650.000₫
5
980.000₫
10
1.820.000₫
25
3.640.000₫
Cookies Gelato - Feminized
chỉ từ 330.000₫
1
330.000₫
3
800.000₫
5
1.210.000₫
10
2.210.000₫
25
4.420.000₫
Triple G - Feminized
chỉ từ 360.000₫
1
360.000₫
3
850.000₫
5
1.290.000₫
10
2.340.000₫
25
4.680.000₫
Wedding Gelato - Feminized
chỉ từ 360.000₫
1
360.000₫
3
850.000₫
5
1.290.000₫
10
2.340.000₫
25
4.680.000₫
North Thunderfuck - Feminized
chỉ từ 260.000₫
1
260.000₫
3
710.000₫
5
1.040.000₫
10
1.950.000₫
25
3.900.000₫
Legendary OG Punch - Feminized
chỉ từ 320.000₫
1
320.000₫
3
760.000₫
5
1.150.000₫
10
2.080.000₫
25
4.160.000₫
Green Crack Punch - Feminized