Super Sativa Seed Club®

Hạt cần sa cao cấp với sự tuyển chọn độc đáo của các hạt giống cần sa kết hợp gen “Old School” quý hiếm có từ những năm 1980 và gen tốt nhất của hạt giống cần sa hiện đại. Trụ sở tại Amsterdam - Hà Lan. 
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Friesland - Regular
chỉ từ 3.900.000₫
12
3.900.000₫
24
7.540.000₫
Prima Holandica - Regular
chỉ từ 2.600.000₫
12
2.600.000₫
24
4.420.000₫
Kosher Haze - Regular
chỉ từ 2.340.000₫
12
2.340.000₫
24
3.900.000₫
Kees’ Old School Haze - Regular
chỉ từ 6.240.000₫
12
6.240.000₫
24
10.400.000₫
Karel’s Herer Haze - Regular
chỉ từ 2.990.000₫
12
2.990.000₫
24
4.940.000₫
Karel’s Haze - Regular
chỉ từ 2.860.000₫
12
2.860.000₫
24
4.680.000₫
Karel’s Dank - Regular
chỉ từ 1.430.000₫
12
1.430.000₫
24
2.340.000₫
Golden Apple Haze - Regular
chỉ từ 2.210.000₫
12
2.210.000₫
24
3.640.000₫
Frosty Friday - Regular
chỉ từ 2.340.000₫
12
2.340.000₫
24
3.900.000₫
Creeper - Regular
chỉ từ 1.170.000₫
12
1.170.000₫
24
1.950.000₫
Creamy Kees - Regular
chỉ từ 3.120.000₫
12
3.120.000₫
24
5.200.000₫
Sweet Bourbon Kush® - Automatic
chỉ từ 1.020.000₫
3
1.020.000₫
5
1.670.000₫
8
2.470.000₫
Elephant® - Automatic
chỉ từ 1.040.000₫
3
1.040.000₫
5
1.770.000₫
8
2.600.000₫
Bruce Lemon Diesel® - Automatic
chỉ từ 1.100.000₫
3
1.100.000₫
5
1.850.000₫
8
2.730.000₫
Fat Pete’s Cookies® - Automatic
chỉ từ 860.000₫
3
860.000₫
5
1.430.000₫
8
2.080.000₫
Creeper® - Automatic
chỉ từ 1.020.000₫
3
1.020.000₫
5
1.670.000₫
8
2.470.000₫
Strawberry Cookies® - Feminized
chỉ từ 1.150.000₫
3
1.150.000₫
5
1.930.000₫
8
2.860.000₫
Black Lebanon® - Feminized
chỉ từ 970.000₫
3
970.000₫
5
1.540.000₫
8
2.340.000₫
Strawberry Chemdawg OG® - Feminized
chỉ từ 1.020.000₫
3
1.020.000₫
5
1.560.000₫
8
2.340.000₫
Purple OG Punch® - Feminized
chỉ từ 1.250.000₫
3
1.250.000₫
5
1.950.000₫
8
2.860.000₫
TnT Trichome® - Feminized
chỉ từ 1.540.000₫
3
1.540.000₫
5
2.470.000₫
8
3.770.000₫
Super Mad Sky Floater® - Feminized
chỉ từ 1.280.000₫
3
1.280.000₫
5
2.160.000₫
8
3.250.000₫
Pineapple Poison - Feminized
chỉ từ 810.000₫
3
810.000₫
5
1.300.000₫
8
1.950.000₫
Lemon O.G.® - Feminized
chỉ từ 810.000₫
3
810.000₫
5
1.300.000₫
8
1.950.000₫
Lava Freeze® - Feminized
chỉ từ 1.540.000₫
3
1.540.000₫
5
2.470.000₫
8
3.770.000₫
Kosher Haze® - Feminized
chỉ từ 1.150.000₫
3
1.150.000₫
5
1.930.000₫
8
2.860.000₫
Karel’s Herer Haze - Feminized
chỉ từ 1.250.000₫
3
1.250.000₫
5
2.080.000₫
8
3.120.000₫
Bruce Lemon Diesel® - Feminized
chỉ từ 1.070.000₫
3
1.070.000₫
5
1.800.000₫
8
2.600.000₫