Top Tao Seeds®

Top Tao Seeds là một công ty lai tạo giống có bề dày lịch sử, nổi tiếng ở Cộng hòa Séc. Đây là một ngân hàng hạt giống cần sa được biết đến với việc tạo ra hai trong số những chủng cần sa automatic regular tốt nhất trên thế giới: Demon Auto Tao và Big Auto Tao.
Sản phẩm Sku Giá Số lượng
Semi Auto Mix - Regular Semiautomatic
6

600.000₫
Auto Mix - Regular Automatic
6

500.000₫
Outdoor Mix Classic - Classic Regular
6

500.000₫
Sativa Mix - Classic Regular
6

500.000₫
Early Sativa - Classic Regular
10

600.000₫
Sativa Samadhi - Classic Regular
10

800.000₫
Dr. Tao Sativa - Classic Regular
5

400.000₫
Auto Tao Blueberry - Regular Automatic
5

600.000₫
Big Auto Tao - Regular Automatic
5

600.000₫
CBD Haze Auto - Regular Automatic
10

800.000₫
Haze Auto Tao - Regular Automatic
10

1.100.000₫
Demon Auto Tao - Regular Automatic
10

800.000₫
Micron Auto Tao - Regular Automatic
10

800.000₫
Taomatic - Regular Automatic
10

800.000₫
Early Top Tao - Regular Fast Version
10

1.100.000₫
Auto Tao Mix 2 - Regular Automatic
15

800.000₫
Auto Tao Mix 1 - Regular Automatic
15

800.000₫
Top Tao Mix 2 - Classic Regular
15

800.000₫
Super Auto Tao - Regular Automatic
10

1.100.000₫
Tao Purple - Classic Regular
10

800.000₫