Nếu nếu hạt bị lỗi, trước hết chúng ta phải điều tra xem vấn đề là ở hạt hay khách hàng xử lý hạt chưa đúng cách. Đối với chúng tôi, rất dễ dàng để biết liệu một trong các lô có hoạt động tốt hay không vì chúng tôi có thể hỏi các khách hàng khác nhau trên toàn thế giới. 

Như vậy với bất kỳ lô hạt lỗi nào chúng ta cần thực hiện các bước như sau:

  1. Kiểm tra lại cách xử lý hạt xem đã đúng hay chưa.
  2. Thông báo cho chúng tôi về lô hạt bị lỗi kèm hình ảnh hoặc video.
  3. Chúng tôi sẽ hỏi các khách hàng khác đang sử dụng lô hạt đó.
  4. Nếu nhận được nhiều lời phàn nàn tương tự nhau, chúng tôi nhận trách nhiệm và thay thế toàn bộ số hạt lỗi cho khách hàng.
  5. Nếu không có ai khác phàn nàn, chúng tôi sẽ cùng bạn làm rõ vấn đề trước khi đi đến một thoả thuận phù hợp cho cả hai bên.

Đăng ký nhận ưu đãi

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi mới nhất từ chúng tôi