Nếu hạt bị lỗi, trước hết chúng ta phải điều tra xem vấn đề là ở hạt hay khách hàng xử lý hạt chưa đúng cách. Đối với chúng tôi, rất dễ dàng để biết liệu một trong các lô có hoạt động tốt hay không vì chúng tôi có thể trực tiếp tiến hành gieo lại lô hạt bị nghi vấn tỷ lệ nảy mầm kém, cũng như hỏi các khách hàng khác đã mua cùng một lô hạt. 

Như vậy với bất kỳ lô hạt lỗi nào chúng ta cần thực hiện các bước như sau:

  1. Kiểm tra lại cách xử lý hạt xem đã đúng hay chưa? Tham khảo 3 phương pháp gieo hạt cần sa phổ biến nhất.
  2. Thông báo cho chúng tôi về lô hạt bị lỗi kèm hình ảnh hoặc video chi tiết từng bước gieo hạt.
  3. Chúng tôi sẽ trực tiếp gieo lại lô hạt để xác nhận chéo, và đồng thời hỏi các khách hàng khác đang sử dụng lô hạt đó để lấy phản hồi.
  4. Nếu việc kiểm tra chéo cho thấy đúng như những gì bạn phản hồi, chúng tôi nhận trách nhiệm và thay thế toàn bộ số hạt lỗi cho khách hàng.
  5. Nếu việc kiểm tra chéo cho thấy điều ngược lại, và không có ai khác phàn nàn, chúng tôi sẽ cùng bạn làm rõ vấn đề trước khi đi đến một thoả thuận phù hợp cho cả hai bên.
  6. Xin lưu ý rằng chúng tôi không đảm bảo độ nảy mầm 100%, mà chỉ đảm bảo 95%.